Już jest – Vademecum prawne opiekuna zastępczego do pobrania!

Fundacja EY we współpracy z Aleksandrą Nawrocką – zawodową opiekunką zastępczą i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stworzyła i opublikowała online VADEMECUM PRAWNE OPIEKUNA ZASTĘPCZEGO - PRZEWODNIK PO PRAWIE DLA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH.

Vademecum można pobrać w wersji elektronicznej na stronie internetowej Fundacji: https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/rodzice#tab-02069261564-0

Dlaczego warto do niego zajrzeć? Jeśli jesteś lub planujesz być rodzicem zastępczym, to dowiesz się:

Jakie kryteria należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą

Czy rodzinom zastępczym (i którym) przysługuje tzw. becikowe i urlop macierzyński

Które świadczenia są obligatoryjne, a które fakultatywne

Czym się różni opiekun prawny od opiekuna zastępczego

Jakie prawa i obowiązki mają rodziny zastępcze wobec organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Jak powinny wyglądać wzory pism sądowych dotyczących najczęstszych spraw dotykających rodziców

i wiele, wiele więcej

Zachęcamy do pobrania:)