Inicjatywy

W ramach działalności Stowarzyszenia chcielibyśmy w latach 2022-2024 zrealizować szereg inicjatyw, takich jak:

• Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia w celu realizacji pozostałych działań, w tym wyposażenie i utrzymanie wynajmowanego lokalu
• Organizacja zajęć „Treningu umiejętności społecznych” dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
• Organizacja „Grupy wsparcia” dla rodziców zastępczych z możliwością spotkań raz w miesiącu z zapewnieniem opieki dla dzieci w trakcie spotkania
• Organizacja „Banku akcesoriów i ubranek dziecięcych” dla rodzinnej pieczy zastępczej oraz jednostek instytucjonalnej pieczy zastępczej (w miarę potrzeb)
• Organizacja darmowego poradnictwa psychologicznego dla rodziców zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej
• Organizacja Dnia Otwartego rodzicielstwa zastępczego w celu popularyzacji i ocieplenia wizerunku rodzin zastępczych: