Członkowie

Zarząd:
Agnieszka Bęben – Prezes Zarządu
Anna Drwal – Członek Zarządu
Katarzyna Wrona – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Luberda-Durnaś – Członek Komisji Rewizyjnej
Maria Frudzińska – Członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie zwyczajni:
Natalia Marciniec
Monika Bród